Viešinimas


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

2021 m. vasario 24 d. apie projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)“ rezultatus plačiajai visuomenei paskelbtas straipsnis „Švietimo naujienose

2021 m. vasario 19 d. apie projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)“ rezultatus plačiajai visuomenei paskelbtas straipsnis „Švietimo naujienose

2021 m. vasario 17 d. ŠMSM ir NŠA buvo pristatytos projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) įžvalgos apie švietimo tikslų transformaciją į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje.

2021 m. vasario 12 d. apie projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)“ rezultatus plačiajai visuomenei paskelbtas straipsnis „Švietimo naujienose

2021 m. vasario 4 d. ŠMSM veikloje „Savivaldybių švietimo padalinių ir švietimo teikėjų konsultavimas“ buvo pristatytos projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) įžvalgos apie Europos Sąjungos šalių švietimo sistemų efektyvumą ir našumą.


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).