Vykdytojai


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

Projektą vykdo 7 mokslininkų (su vadovu) ir 2 specialistų tyrimo grupė. Mokslininkų grupės sudėtis yra subalansuota tarp disciplinų (3 edukologai, psichologas, statistikas ir 2 informatikai), iš kurių 5 patyrę ir 2 jaunieji mokslininkai, kas lems sėkmingą projekto fizinių rodiklių įgyvendinimą.

Projekto vadovė:

dr. Audronė Jakaitienė 2001 m. apgynė fizinių mokslų (informatika 09P) daktaro laipsnį tema „Konkuruojančių rizikų regresinių modelių algoritmai“. Vėliau A. Jakaitienė dirbo Lietuvos ir ES institucijose, kur gilino statistinio modeliavimo žinias socialinių, fizinių ir biomedicinos mokslų srityse. Nuo 2005 metų publikavo 40 (iš jų 15 WoS, H indeksas 4) straipsnių, dalyvavo per 30 konferencijų. Per pastaruosius penkerius metus vadovo vienam sėkmingai pasibaigusiam ir šiuo metu vadovauja antram mokslininkų grupės projektui „Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas“; dalyvavo viename visuotinės dotacijos projekte. 2014–2015m. A. Jakaitienė stažavosi Italijos nacionalinės tyrimų tarybos Našiųjų skaičiavimų ir kompiuterinių tinklų institute (angl. ICAR-CNR), kur modeliavo didžiuosius genetikos duomenis. Nuo 2011m. vadovauja Bioinformatikos ir biostatistikos centrui Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje Medicinos fakultete, VU. Jai vadovaujant buvo apgintos 10 bakalauro ir 9 magistro tezės. Šiuo metu vadovauja 2 daktaro disertacijoms. A. Jakaitienės mokslinė patirtis, gebėjimas sėkmingai vykdyti taikomuosius, tarpkryptinius mokslo tyrimus ir ugdyti tyrėjus bei jaunus mokslininkus prisidės prie sėkmingos projekto eigos ir baigties.

Grupės sudėtis:

Habil. dr. Rimantas Želvys, VU profesorius, Švietimo politikos centro vadovas. Daugiau nei 80 straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 3 monografijų ir 4 mokymo priemonių autorius. 4 Lietuvos ir 2 užsienio mokslo žurnalų redkolegijų narys. Penktosios bendrosios programos (V Framework) ir nacionalinių mokslininkų grupių projektų dalyvis.  Projekte atliks lyginamosios švietimo politikos analizę efektyvumo ir našumo klausimais.

Dr. Rita Dukynaitė, LEU docentė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja. EBPO organizacijos PISA valdybos narė, Tarptautinės Švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA generalinės asamblėjos narė, 1 knygos ir apie 50 straipsnių autorė, kelių tarptautinių ir nacionalinių projektų vadovė ar valdymo komitetų narė. Projekte prisidės ekspertiniu vertinimu identifikuojant švietimo efektyvumą ir našumą lemiančius veiksnius.

Jogaila Vaitekaitis, VU edukologijos doktorantas. Magistro darbo objektas – tarptautinių tyrimų įtaka ugdymo turinio formavimui užsienyje ir Lietuvoje. 1 straipsnio autorius. Projekte atliks sisteminę literatūros apžvalgą ir rezultatų interpretavimą nagrinėjamais efektyvumo ir našumo švietime aspektais.

Dr. Saulė Raižienė, MRU Psichologijos instituto profesorė. Gausi patirtis dalyvaujant ir vadovaujant nacionaliniuose (DoIT, POSIDEV) ir tarptautiniuose (Erasmus+ Strateginės partnerystės projektas INSIDE, IP CHALID, COST IS081, COST IS1210) projektuose. Daugiau nei 30 mokslinių publikacijų (iš jų 8 yra WoS/Scopus), keleto mokslinių studijų, vadovėlių ir metodinių priemonių autorė. Projekte vertins psichologinių veiksnių svarbą švietimo sistemų efektyvumui ir našumui.

Dr. (HP) Julius Žilinskas, VU profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Projekte pasiūlys optimizavimu grįstus metodus švietimo efektyvumo ir našumo analizei.

Dovilė Stumbrienė, VU informatikos doktorantė. Disertacijos objektas – didelės apimties švietimo duomenys, sudėtinio indekso, taikant optimizavimo metodus, sudarymas. Mokslininkų grupės projekto „Lietuvos švietimo sistemos būklės ir jos įtakos veiksnių modeliavimas“ vykdytoja. 4 straipsnių (iš jų 1 WoS) autorė. Projekte pritaikys pažangius statistikos metodus švietimo efektyvumui ir našumui modeliuoti.

Specialistai atliks duomenų bazių apjungimą, R aplinkos paketų ir viešos tinklalapio prieigos sukūrimą, prisidės prie mokslinių straipsnių rašymo.


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).