Viešinimas


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

2019 m. gruodžio 2 d. apie projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)“ rezultatus plačiajai visuomenei paskelbtas straipsnis „Švietimo naujienose“ 

 
 
 

 

2019 m. liepos 3 d. 10 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) vyko Milano vadybos mokyklos politechnikos instituto (Italija) prof. Tommaso Agasisti paskaita anglų k. „Mokyklų efektyvumo įvertinimas tarptautiniu lygiu: įrodymai, iššūkiai, galimybės ir perspektyvos“. Ši paskaita – tai švietimo, mokslo ir sporto ministro dr. Algirdo Monkevičiaus iniciatyva tęsiami aktualių švietimo ir mokslo pertvarkos klausimų svarstymai, per kuriuos išklausomi iškilių Lietuvos ir užsienio mokslininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų pasiūlymai.

  • IMG_20190703_102037
  • IMG_20190703_102047
  • IMG_20190703_102128
 

Paskaitos santrauka. Vyriausybės visame pasaulyje stengiasi pasiekti aukštesnių rezultatų su kiek įmanoma mažesniais ištekliais, todėl efektyvumo (angl. efficiency) analizei suteikiama itin didelė reikšmė. Pranešime bus pristatytas 30 šalių daugiau nei 8 600 mokyklų efektyvumo vertinimas naudojant PISA 2012 duomenis ir duomenų apgaubties analizę. Atlikus duomenų analizę gauta, kad atsižvelgiant į dabartines išteklių sąnaudas būtų galima mokinių pasiekimus padidinti net 27 proc., jei mokyklos pagerintų išteklių naudojimą. Pastebėta, kad efektyvumas stipriai skiriasi ne tik tarp šalių, bet ir šalių viduje. Atlikus regresijos analizę nustatyta, kad daugelis mokyklos lygmens veiksnių koreliuoja su efektyvumu, nurodomos galimos švietimo sistemos rezultatų gerinimo kryptys. Nors veiksniai, galintys padidinti švietimo sistemos efektyvumą, skiriasi tarp šalių, tačiau remiantis atlikta analize, galima teigti, kad žemiausius pasiekimus gavusių mokinių identifikavimas, didesnio dėmesio skyrimas mokinių teigiamam elgesiui (pvz., mažesnis pamokų praleidimas) ir geresnės kokybės išteklių (pvz., mokytojai ir mokymo įranga ir priemonės) turėjimas sąlygoja geresnius rezultatus daugumoje šalių.

TommasoProf. Tommaso Agasisti dėsto ir atlieka mokslinius tyrimus Politecnico di Milano School of Management, taip pat yra School of Educational Management (MIP-Politecnico di Milano) direktorius. Jo moksliniai tyrimai orientuoti į viešojo sektoriaus ekonomiką, finansus ir vadybą, o pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – švietimo sektoriaus ekonomika ir vadyba. Profesorius yra atlikęs daug švietimo srities tyrimų, tokių kaip „Inovatyvios finansinio raštingumo ugdymo priemonės Europoje“ („Erasmus + KA2“), „Švietimo sistemos valdymo pokyčių aukštajame moksle palyginimas“ (Italijos švietimo ministerija), „Švietimo ekonomikos tinklas“ (H2020), „Statistinių metodų naudojimas švietimo ir sveikatos sistemoms vertinti ir tobulinti“ (Politecnico di Milano School of Management), „PISA duomenų naudojimas efektyvumo analizei atlikti“ (EBPO Thomas J. Alexander stipendija), „Stochastinių ir daugiapakopių modelių naudojimas, atliekant INVALSI duomenų analizę“ (INVALSI stipendija „Mokslinių tyrimų idėjos“).

Prof. Tommaso Agasisti yra mokslinio žurnalo „HIGHER EDUCATION QUARTERLY“ redaktorius, žurnalų „EDUCATIONAL RESEARCHER“, „TERTIARY EDUCATION AND MANAGEMENT“ ir „INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMEN“ redakcinės kolegijos narys.

2019 m. liepos 2 d. 16 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 238 kab. (A. Volano g. 2, Vilnius) vyko projekto dalyvių susitikimas su Milano vadybos mokyklos politechnikos instituto profesoriumi Tommaso Agasisti. Susitikime buvo aptarti projekto EFECTAS pasiekti rezultatai. Prof. Tommaso Agasisti pateikė vertingų pastabų ir rekomendacijų.

  • 20190702_04d
  • 20190702_05d
  • 20190702_06d
  • 20190702_07d
 

2018 m. lapkričio 29 d. 10.30 val. Vilniaus dailės akademijoje, Parodų salė „Titanikas“, 112 auditorija (Maironio g. 3, Vilnius) vyko Porto universiteto (Portugalija) prof. Anos Camanho paskaita anglų k. „Benchmarking secondary schools using students` results at University“. Paskaita skirta mokyklų ir aukštųjų mokyklų atstovams, kurie susiję su būsimų studentų priėmimu į aukštąsias mokyklas.

  • 20181129_01d
  • 20181129_02d
 

2018 m. balandžio 23 d. apie projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ pristatymą paskelbtas straipsnis „Švietimo naujienose“ 

 
 
 

 


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).