Viešinimas


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

2021 m. sausio 19 d. ŠMSM ir NŠA buvo pristatytas projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) tyrimas apie Lietuvos lietuvių kalbos ir literatūros PUPP ir VBE mokinio lygmens rezultatus.

2021 m. sausio 12 d. Lietuvos statistikos departamente buvo pristatytas projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) tyrimas apie Lietuvos matematikos PUPP ir VBE mokinio lygmens rezultatus.

2020 m. gruodžio 17 d. ŠMSM ir NŠA buvo pristatytos projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) įžvalgos apie Europos Sąjungos šalių švietimo sistemų efektyvumą ir našumą.

2020 m. lapkričio 17 d. ŠMSM ir NŠA buvo pristatytas projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) tyrimas apie Lietuvos matematikos PUPP ir VBE mokinio lygmens rezultatus.

2020 m. spalio 26 d. apie projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis (EFECTAS)“ rezultatus plačiajai visuomenei paskelbtas straipsnis „Švietimo naujienose“ 

 
 
 

 


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).