Viešinimas


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

2021 m. vasario 17 d. ŠMSM ir NŠA buvo pristatytos projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) įžvalgos apie švietimo tikslų transformaciją į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje.


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).