Viešinimas


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

2019 m. liepos 2 d. 16 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 238 kab. (A. Volano g. 2, Vilnius) vyko projekto dalyvių susitikimas su Milano vadybos mokyklos politechnikos instituto profesoriumi Tommaso Agasisti. Susitikime buvo aptarti projekto EFECTAS pasiekti rezultatai. Prof. Tommaso Agasisti pateikė vertingų pastabų ir rekomendacijų.

  • 20190702_04d
  • 20190702_05d
  • 20190702_06d
  • 20190702_07d
 


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).