Viešinimas


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

2020 m. lapkričio 17 d. ŠMSM ir NŠA buvo pristatytas projekto „ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis“ (sutrumpintai EFECTAS) tyrimas apie Lietuvos matematikos PUPP ir VBE mokinio lygmens rezultatus.


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).