Publikacijos


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

A. Jakaitienė, R. Želvys, S. Raižienė, R. Dukynaitė, D. Stumbrienė, J. Vaitekaitis, L. Ringienė, J. Žilinskas, A. Žilinskas

Vilniaus universiteto leidykla.Vilnius: 2022, 538 p.

ISBN: 9786090707203

 

Santrauka. Monografijoje analizuojama, ar yra išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas. Parodoma, jog remiantis ekonomine paradigma iš tiesų galima išmatuoti / įvertinti švietimo efektyvumą ir našumą˛ tam tikru lygmeniu, tačiau ekonominė paradigma neapima švietimo plačiąja prasme ir yra kitos švietimo dimensijos, kurios itin svarbios, bet sunkiai matuotinos. Monografiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje, edukologinėje, dalyje aptariami ir įvairių paradigmų kontekste išdiskutuojami efektyvumo ir našumo apibrėžimai. Apžvelgiami švietimo modeliai, itin populiarėjantys tarptautiniai didelės apimties pasiekimų tyrimai, kaip ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai, egzaminų rezultatai. Pateikiami susisteminti kitų mokslininkų tyrimai švietimo efektyvumo ir našumo vertinimo klausimais. Antroji monografijos dalis yra skirta autorių atliktiems empiriniams tyrimams švietimo efektyvumo ir našumo vertinimo tematika pristatyti.

Pilnas tekstas


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).