ICERI 2021_4


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

S. Raižienė, L. Ringienė, A. Jakaitienė

14th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2021), 2021 m. lapkričio 8-9 d., Virtuali.

Abstract. 


Bendras konferencijų sąrašas


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).