ICERI 2021_1


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

S. Raižienė, L. Ringienė , A. Jakaitienė

14th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2021), 2021 m. lapkričio 8-9 d., Virtuali.

Abstract. 


Bendras konferencijų sąrašas


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).