Pradžia


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

Publikacijos

Paruošėme 1 publikaciją

Skaityti plačiau

Konferencijos

Artimiausia planuojama konferencija

Skaityti plačiau

Organizuojami Renginiai

Duomenų analizės metodai programų sistemoms
2019 m. lapkričio 28-30 d.
Skaityti plačiau


Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.